1998 Yılından itibaren muhtelif çaplarda ve derinliklerde su sondajları yapmaktayız. Su sondajları ve ısı pompaları sondajları olmak üzere binlerde sondaj kuyusu inşaası tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca kuyu temizlikleri de firmamız tarafından yapılmakta olup sizlerinde taleplerini karşılamak üzere hizmetlerimize devam etmekteyiz.